Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Corrigia » Közzététel » Ügyfél-nyilvántartás

Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Tájékoztató: Ügyfél-nyilvántartás

A Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ügyfél-nyilvántartási rendszert üzemeltet, mely segítségével eleget tesz törvényi kötelezettségeinek, nyilvántartja az ügyfelek kötelezettségeit, azonosító adatait, gazdálkodásával kapcsolatos adatait. Tevékenysége során a Corrigia Zrt. a mindenkor hatályos jogszabályok szerint jár el. A 2011. évi CXII. törvény alapján a Corrigia Zrt. ezúton tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének.:

  • Az adatkezelés hozzájáruláson alapul.

  • Adatgyűjtési tevékenység: az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel kapcsolatban a Corrigia Zrt. adatkezelési (így adatgyűjtési) tevékenységet végez.

  • Az érintettek köre: ügyfelek, potenciális ügyfelek.

  • Adatgyűjtés célja: törvényi előírásoknak eleget tenni, kötelezettségeket nyilvántartani, általános azonosító adatokat és gazdálkodással összefüggő adatokat nyilvántartani.

  • Adatkezelés időtartama: az adatokat az ügyfél kötelezettségének fennállását meghaladóan a jogszabályban meghatározott ideig tartjuk nyilván.

  • Adatfeldolgozó: CREDINFO Korlátolt Felelősségű Társaság, 8000 Székesfehérvár, Budai út 9. 2. em. 215/2., adatkezelési azonosító: 04101-0001

  • Az Ön jogai: Önnek bármikor lehetősége van adatainak módosítására. Bármikor tájékoztatást kérhet adatainak kezeléséről az info@corrigia.hu e-mail címen, vagy személyesen az ügyfélforgalmi idő alatt. Adatait a jogszabályoknak megfelelő ideig tároljuk rendszereinkben.

  • Adatkezelés nyilvántartási száma: 04597-0001


Pécs, 2012. március 12.

Kálmán Norbert
Ügyvezető igazgató
Belső adatvédelmi felelős


Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

székhely:
7621 Pécs,
Ferencesek u.33.

központi iroda:
7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. földszint 2.
tel.: 72/511-017
fax.: 72/511-018
ügyfélfogadás: Hétfő: 8:00-20:00
Kedd - Péntek: 8:00-17:00
e-mail: info@corrigia.hu

cégjegyzékszám: 02-10-060357 - Pécsi Törvényszék Cégbíróságánál

adószám: 14283624-2-02

engedély száma: E-I-254/2008