Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Corrigia » Elszámolás és forintosítás

Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Elszámolás és forintosítás

Elszámolási és forintosítási információk

Az 58/2014. MNB rendelet alapján az alábbi elszámolási és forintosítási nyomtatványokat tesszük közzé:

Letöltés

1. Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Letöltés

2. Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Letöltés

3. Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Letöltés

4. Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Letöltés

5. Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nev évült tartozás fennállásakor

Letöltés

6. Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Letöltés

8. Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint kamatmódosítással kapcsolatban

Letöltés

9. Igény bejelentő A kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Letöltés

10. Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Letöltés

11. Igény bejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

Letöltés

Corrigia Zrt. Általános tájékoztatás az elszámoláshoz


A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló, kötelezően alkalmazandó formanyomtatvány minták az MNB honlapján, az alábbi linkeken érhetők el:

Corrigia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

székhely:
7621 Pécs,
Ferencesek u.33.

központi iroda:
7621 Pécs, Ferencesek utcája 33. földszint 2.
tel.: 72/511-017
fax.: 72/511-018
ügyfélfogadás: Hétfő: 8:00-20:00
Kedd - Péntek: 8:00-17:00
e-mail: info@corrigia.hu

cégjegyzékszám: 02-10-060357 - Pécsi Törvényszék Cégbíróságánál

adószám: 14283624-2-02

engedély száma: E-I-254/2008